Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
 

Blog

Czwartek, Październik 26, 2023, 10:27

Niepubliczna szkoła podstawowa – ile kosztuje inwestycja w sukces Twojego dziecka?

Wybór dobrej szkoły podstawowej to ważna decyzja. Każdy z rodziców chciałby zapewnić swojemu dziecku możliwość rozwoju własnych pasji, a także indywidualizację w podejściu do nauczania. To właśnie dlatego tyle osób myśli o profilowanej placówce, takiej jak np. prywatna szkoła językowa lub szkoła podstawowa dla dzieci z zespołem Aspergera.

Edukacja w takiej formie ma wiele zalet. Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi korzyściami, jakie zawiera cena prywatnego kształcenia w naszej szkole.

Niepubliczna szkoła podstawowa – zajęcia dodatkowe

Jedną z najbardziej docenianych wartości uzyskanych dzięki uczęszczaniu do szkoły prywatnej jest dostęp do wielu zajęć kształtujących pasje. Propozycje dostępne dla uczniów Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej COGITO to m.in.:

 • kółko teatralne,
 • kółko recytatorskie,
 • kółko plastyczne,
 • kółko szachowe,
 • zajęcia bębniarskie.

Atutem dla rodzica jest realizacja takich warsztatów na miejscu w szkole, dzięki czemu można zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. Kiedy nie trzeba dojeżdżać daleko na zajęcia dodatkowe, oprócz mniejszych kosztów związanych z paliwem, otrzymuje się o wiele więcej, czyli czas, jaki można spędzić z dzieckiem.

Prywatna szkoła językowa – poszerzenie horyzontów

Znajomość języków obcych to aktualnie jedna z najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy, ale nie tylko. Aby dobrze opanować tę umiejętność, najlepiej rozpocząć naukę już od najmłodszych lat.

Codzienne lekcje języka angielskiego są możliwe w prywatnych szkołach językowych, takich jak COGITO. Już od pierwszej klasy dzieci mają możliwość nauki także drugiego języka. Gdy wszystko to odbywa się w jednej placówce, wówczas łatwiej o spójność procesu nauczania. Kolejnym atutem są lekcje w małych grupach, na co zwraca się szczególną uwagę w niepublicznych szkołach podstawowych. Sprzyja to przyswajaniu wiedzy w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia.

Niepubliczna szkoła podstawowa dla dzieci z zespołem Aspergera – dostęp do zajęć specjalistycznych

Prywatne placówki edukacyjne takie jak Prywatna Szkoła COGITO to także większe szanse dla uczniów z zespołem Aspergera. W niepublicznych szkołach podstawowych takie dzieci mają lepszy dostęp do zespołu specjalistów wykwalifikowanych w tym właśnie kierunku. Dzięki temu w jednym miejscu można skorzystać z zajęć:

 • psychologicznych,
 • pedagogicznych,
 • logopedycznych,
 • rehabilitacyjnych,
 • terapeutycznych (opartych m.in. na technikach integracji sensorycznej),
 • z treningu słuchowego.

Pozwala to zintegrować procesy terapeutyczne z nauczaniem. Dziecko zostaje otoczone zespołem pełnym zrozumienia, przygotowanym do stworzenia możliwie najlepszych warunków rozwojowych.

Wybór niepublicznej szkoły podstawowej – podsumowanie

Ceny prywatnego kształcenia są różne w zależności od tego, co oferuje dana placówka (najczęściej od czesnego wynoszącego od kilkuset złotych wzwyż). Porównując wiedzę, ile kosztuje prywatna szkoła językowa z liczbą zajęć, do jakich dzieci mają w niej dostęp, można wyciągnąć interesujące wnioski. W naszej szkole, przy dużej różnorodności warsztatów oraz dostępie do dobrych specjalistów, cena miesięcznej opłaty jest bardzo korzystna i konkurencyjna.

Przyjazne środowisko do nauki, rozwoju zainteresowań, jak również terapii to duży komfort zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Dlatego warto wziąć pod uwagę wybór kształcenia prywatnego. Czesne w niepublicznych szkołach podstawowych obejmuje wiele korzyści. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie dla swoich uczniów przygotowała Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa COGITO!