Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Poradnik

O edukacji szkolnej

Zapisując swoje dziecko do 1 klasy warto zastanowić się nad sensownością współczesnej edukacji (w masowych szkołach) opartej na pruskim, XIX wiecznym – fabrycznym modelu zdobywania wykształcenia.
Warto zastanowić się co lepiej przygotowuje do wymogów współczesnego „świata": - czy odtwórczo przyswojona wiedza czy umiejętności twórczego działania i kreowania rzeczywistości.
Udając się na rozmowę kwalifikacyjną współcześnie pracodawca rzadziej pyta się młodego człowieka co wie, a coraz częściej stawia przed nim rozmaite zadania badając pomysł na sposób wykonania.
Aby podołać zmieniającej się rzeczywistości potrzebne są młodym ludziom:
- kreatywność,
- innowacyjność,
- komunikacja ( w różnych językach ),
- myślenie ( również krytyczne ),
- umiejętność współpracy i współdziałania,
- pogłębianie wiedzy w obszarze zainteresowań.

Realizacja Programu Językowej Szkoły Podstawowej im Księcia Barnima w Goleniowie, nastawionego na pracę zespołową w mniej licznych klasach, stosowanie aktywizujących metod pracy, nakierowanego na każdego ucznia indywidualnie, sprzyja kształtowaniu tych niezmiernie pożądanych we współczesnym świecie cech.
Szkoła wywiera ogromny wpływ na rozwój swoich podopiecznych. Zdobyte tu doświadczenia niewątpliwie będą miały wpływ na ich przyszłe życie, wpłyną na relacje z innymi ludźmi, zbudują obraz ,,siebie" i poczucie własnej wartości.
W naszej szkole dzieci doświadczają:
- aktywnej i wydajnej pracy w małych grupach,
- wsparcia w rozwoju,
- szacunku,
- indywidualnego podejścia,
- częstego i dobrego kontaktu z nauczycielem,
- tworzenia i współdziałania,
- wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
- korzystnej dla rozwoju atmosfery,
- zaangażowania w życie społeczności szkolnej i wpływu na tę rzeczywistość (wszyscy uczniowie się znają i potrafią razem pożytecznie spędzać czas - pierwszoklasista nie ma oporu, by pracować nad wspólnym pomysłem ze starszym kolegą i na odwrót)).

Nasi uczniowie potrafią sprostać wymaganiom przyszłości. Na miarę swoich możliwości radzą sobie na egzaminie ósmoklasisty – bardzo dobrze odnajdując się w systemie szkolnym, zdają certyfikaty z języka angielskiego, bardzo dobrze dostosowują się do rzeczywistości społecznej i czerpią radość z samorozwoju. To pełni pomysłów i ciekawości młodzi ludzie, kreatywni, odważni i pewni siebie, zdolni do promowania twórczych pomysłów, wciąż nieosiągalnych dla sztucznej inteligencji.