Prowadzimy
rekrutację

Dlaczego warto zostać uczniem...
Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I

uczniowie naszej szkoły podstawowej w Goleniowie

Język angielski codziennie

W naszej szkole nauka języków obcych ma szczególne znaczenie. Dlatego uczymy się bardzo systematycznie czyli codziennie. Ten efektywny sposób nauki sprawia, że nasi uczniowie szybko i gruntownie uczą się posługiwania językiem angielskim. Już na zakończenie VI klasy nasi podopieczni przystępują do pierwszego w swoim życiu certyfikatu językowego KET, a na zakończenie nauki w szkole do FCE(B2).
dzieci uczące się języka angielskiego w naszej szkole podstawowej w Goleniowie

Drugi język obcy już od I klasy

Nauka drugiego języka obcego - w naszej szkole jest to język naszych najbliższych sąsiadów, czyli język niemiecki - prowadzona jest już od pierwszej kasy i trwa przez 8 lat. Dzięki temu nasi uczniowie (bez potrzeby uczęszczania na dodatkowe kursy językowe) znacznie lepiej niż ich rówieśnicy z innych szkół opanowują znajomość drugiego języka obcego.
dzieci uczące się w małolicznych klasach<

Małoliczne klasy

Dzięki nauce w małolicznych klasach każdy uczeń zwiększa swoją aktywność uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych. Ma to bardzo korzystny wpływ na efektywność procesu nauczania w szkole. Uczniowie lepiej radzący sobie z materiałem mogą rozszerzyć swoją wiedzę, natomiast uczniowie wolniej opanowujący materiał mają mozliwośc wykonania dodatkowych ćwiczeń. 
uczniowie podczas zajęć w ramach koła zainteresowań

Kultura żywego słowa

W szkole bardzo dużą wagę przywiązujemy do dbałości o kulturę słowa. W realizacji tego zadania pomaga nam praca w kołach zainteresowań.
Na kółku teatralnym oprócz przygotowywania przedstawień teatralnych dzieci na zajeciach prowadzaonych metodą warsztatu mają możliwość poznawać i ćwiczyć poszczególne elementy sztuki aktorskiej.
Kółko recytatorskie przygotowuje uczniów do występów w ramach Konkursów Recytatorskich odbywjących się w czasie roku szkolnego (m.in. Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski oraz okolicznościowe konkursy i przeglądy), w których od kilkunastu lat co roku uczniowie szkoły odnoszą duże sukcesy. 
ucznowie naszej szkoły podczas warsztatów artystycznych

Warsztaty artystyczne

W szkole w formie warsztatów prowadzone są dodatkowe zajęcia artystyczne: 
- warsztaty plastyczne: uczniowie poznają i tworzą małe dzieła wykorzystując różne techniki plastyczne
- warsztaty bębniarkie: dzieci pod okiem instruktora mają możliwość gry na afrykańskich bębnach
uczeń z Akademii szachowej

Akademia szachowa

W szkole prowadzone są zajęcia Akademii Szchowej "Cogito". Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanego instruktora Polskiego Związku Szachowego a szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie "Edukacja przez Szachy w Szkole".  Nasi szachiści oprócz zajęć teoretycznych uczestniczą z sukcesami, w wielu turniejach na terenie województwa oraz kraju (m.in. I miejsce indywidualnie w finale ogólnopolskim programu EpSwS w klasach I, I miejsce w Szkolnych Indywidualnych Mistrzostwach Polski, udział jako reprezentant Polski w Miastrzostwach Europy w szachach do lat 10).

zajęcia na basenie

Rozszerzony program zajęć sportowych

Oprócz klasycznych form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (sala gimnastyczna, stadion) co tydzień odbywają się również:
- zajęcia na basenie - dla wszystkich uczniów, przez 8 lat nauki
   (jako jedyna szkoła w powiecie)
- zajęcia tańca towarzyskiego i współczesnego
- zajęcia zumby
- zajęcia jogi.
specjalistyczne zajęcia w naszej szkole w Goleniowie

Specjaliści

Szkoła zapewnia swoim uczniom opiekę specjalistów m.in.:
- logopedy
- terapeuty integracji sensorycznej
- psychologa
- socjoterapeuty
- terapeuty pedagogicznego
- specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- specjalisty w zakresie edukacji, rewalidacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (m.in. osób z zespołem Aspergera)
- specjalisty treningu słuchowego metodą A. Tomatisa.

Językowa prywatna szkoła podstawowa — Goleniów

Szukasz najlepszej szkoły podstawowej w Goleniowie dla swojego dziecka? Zależy Ci na indywidualnym podejściu, efektywnym nauczaniu oraz skupieniu się na potrzebach ucznia? W takim razie nasza prywatna językowa szkoła podstawowa to idealne miejsce dla Twojej pociechy! Dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie posiedli umiejętność posługiwania się językiem angielskim, którego lekcje odbywają się każdego dnia, a także językiem niemieckim stanowiącym drugi język obcy w Prywatnej Językowej Szkole Podstawowej im. Księcia Barnima I w Goleniowie. Wierzymy, że nauka języków od najwcześniejszych lat zaprocentuje w przyszłości. Co więcej, zapewniamy również szeroki wybór zajęć dodatkowych, dzięki którym dzieci mogą poznawać nowe aktywności i rozwijać swoje zainteresowania. Przekonaj się sam, dlaczego jeszcze warto zostać uczniem naszej szkoły!

Niepubliczna szkoła podstawowa — Szczecin, Goleniów i okolice

W naszej szkole podstawowej w Goleniowie dzieci uczęszczają do małolicznych klas, dzięki czemu nauczyciel jest w stanie skupić się na każdym dziecku, biorąc pod uwagę jego indywidualizm oraz predyspozycje. Co więcej, w takich klasach uczniowie zwiększają swoją aktywność i więcej wynoszą z lekcji. Chcąc rozwijać zainteresowania dzieci, organizujemy szereg zajęć dodatkowych — m.in. akademię szachową, warsztaty artystyczne czy zajęcia sportowe. Warto nadmienić, że nasza szkoła podstawowa to doskonałe miejsce dla dzieci z zespołem Aspergera. Zapraszamy do prowadzonej przez nas prywatnej językowej szkoły podstawowej nie tylko uczniów z Goleniowa, ale również Szczecina i okolic!